Dornova metoda

Dieter Dorn (1938 - 2011), autor této metody, vynalezl způsob, jak rychle a jemně korigovat vysunuté obratle, skoliózu, bolavá ramena, kyčle, kolena, klouby, délku končetin, a tím vyrovnávat celkovou statiku našeho těla. Dornovou metodou se uvolňují fyzické i psychické bloky a lze ji proto považovat za postup odstraňující příčiny. Je-li příčina odstraněna, mizí i příznaky. Je nutné zdůraznit, že základním předpokladem úspěchu je aktivní spolupráce pacienta. Dornova metoda je manuální terapie, jejíž pomocí jsou klouby a obratle bezpečně a přesně uváděny zpět do svých původních poloh. Jaké jsou příčiny nesprávných poloh obratlů - fyzické potíže jako např. výrony způsobené nehodou nebo při sportu, rozdílnou délkou dolních končetin, zkrácení svalů nebo i psychické problémy člověka. Protože při léčení Dornovou metodou se uvolňují fyzické i psychické bloky, můžeme ji považovat za celostní metodu, která léčí nejen příznaky nemoci, ale také příčinu dané nemoci. Jedná se o druh jemné manuální terapie, při které se klouby a obratle pacienta uvedou přesně do správné polohy. Současně se tím otevřou brány energie, které mohou v člověku lépe proudit. To vše se děje volným a přirozeným pohybem ošetřovaného a pomocí jemného tlaku palců terapeuta. Terapeut nikdy nepřekročí práh bolesti díky tomu, že pohyb není prováděn trhnutím. Proto se jedná o bezpečnou metodu. Například při napravování nesprávných poloh obratlů se pohybem obchází svalová ochrana a jemným tlakem tak může být obratel přiveden do správné polohy bez nežádoucích vedlejších účinků. V praxi se většinou provádí při prvních dvou návštěvách komplexní vyšetření a ošetření kloubů a páteře pacienta. Náprava obratlů se vždy provádí aktivním pohybem pacienta. Terapeut zjistí, na kterou stranu je obratel vychýlen, a pacient volným kyvadlovým pohybem houpe protější rukou nebo nohou dopředu a dozadu. Terapeut vytvoří jemný protitlak na příslušný obratel, který tak sám dosedne na správné místo. Po ošetření obratle nebo kloubu terapeut ošetřované místo jemně hladí oběma rukama směrem ke konci končetin nebo ke kostrči. Podpoří tak volný pohyb uvolněné energie v těle. Po ošetření se celá terapie může doplnit tzv. Breussovou masáží, čímž se prohloubí uvolnění celého těla. Breussova masáž je jemná energetická masáž páteře, která uvolňuje tlak na ploténky. Někdy se provádí ještě před samotným napravováním páteře, aby došlo k uvolnění napjatého svalstva.

Četnost ošetřování je individuální a již po dvou ošetřeních by se měla dostavit úleva. Optimální je ošetření 1 - 2 krát týdně, ve vleklých a těžších případech může léčení trvat i několik měsíců. Důležitá je i spolupráce pacienta, který by měl doma provádět samostatná cvičení a vyvarovat se škodlivému návyku, jako je například křížení nohou při sezení (tzv. noha přes nohu). Současně je nutné během léčby a po ošetření pít větší množství tekutin, aby se uvolněné nečistoty a usazeniny z kloubů a vazů mohly dobře vylučovat. Tělo se tak také snáze zbavuje všech svých jedů. Za dostatečné množství tekutin se považuje tělesná hmotnost vynásobená 0,03 l (pokud ošetřující lékař nedoporučí jinak).

Dornovu metodu mohou využívat téměř všichni lidé, pokud jsou jen trochu mobilní. Metoda vyrovnává statiku těla, může pomoci u různých potíží a bolestí pohybového aparátu, jako jsou bolesti zad, kyčlí, kolen, tenisový loket, skolióza, rozdílná délka dolních končetin (pokud se nejedná o vrozenou vadu), při potížích s čelistmi, polykáním. Dále může pomoci při bolestech hlavy, krátkozrakosti, střevních potížích, křečových žilách, srdeční arytmii, problémech s koncentrací u dětí, šumění v uších, vysokém krevním tlaku, závratích, znecitlivění v rukou a žaludečních potížích. Ošetření se neprovádí při akutních zánětech, těsně po operacích a při osteoporóze v pokročilém stádiu.

Dornova metoda je t jednoduchou a efektivní možností, jak pomoci lidem při nejrůznějších potížích. Je však důležité, aby si pacient uvědomil svou odpovědnost za svůj zdravotní stav a řádně v průběhu ošetřování spolupracoval. K dosažení trvalých výsledků je také nutné, aby každý člověk poznal a změnil své trvalé pohybové návyky a vzorce.

Ošetření Dornovou metodou trvá 1,5 až 2,5 hodiny a četnost dalšího ošetření je závislá na závažnosti problému.

Je proto důležité řídit se heslem "společnými silami dosáhneme cíle".