Shiatsu

Shiatsu masáž je japonská technika, která vychází z tradiční čínské medicíny. Shiatsu v překladu znamená "tlak prsty". Pomocí protahování, tlaku nebo dotyku uvádí do pohybu energii v akupunkturních drahách, a tím obnovuje energetickou rovnováhu těla. Metoda Shiatsu pomocí prstů a dlaní vyvíjí tlak na určité zóny s cílem odstranit poruchy v organismu, udržet či zlepšit zdraví a zmírnit určité zdravotní problémy. Spojuje tradice původní japonské masáže zvané Anma praktikované už 2500 let a moderní přístupy fyzioterapie. Důležitou součástí metody Shiatsu je ošetření akupunkturních drah a bodů nazývaných cubo. Těchto bodů je kolem 700. Jsou známy v tradičních lékařských systémech celé Asie. V Shiatsu se využívá jemného tlaku prstů, na rozdíl od jehel používaných v akupunkturní praxi. Shiatsu je obzvláště doporučováno při problémech pohybového aparátu, za účelem zmírnění bolesti nebo při tzv. civilizačních chorobách. Shiatsu je velmi důležitou součástí při prevenci různých onemocnění. Shiatsu masáž probíhá na futonu (podložce) na podlaze. Klienti jsou masírováni v pohodlném bavlněném oblečení, což je pro mnohé příjemnější. Nepoužívají se oleje ani emulze. Dotek přes oděv (a zpravidla ještě přes tenkou přikrývku - mandalu) má zcela jinou kvalitu než dotek přímo na kůži při klasické masáži a proniká do větší hloubky. Díky těsnému kontaktu se zemí má klient i masér lepší stabilitu a možnost uvolnění. Masáž probíhá na celém těle. Podstatné jsou zkušenosti, znalosti a patřičný výcvik shiatsu maséra. Samotné masáži předchází krátký rozhovor s klientem a po ní následuje čas na odpočinek cca 10- 15 minut. Shiatsu masáž je hluboce relaxační a zároveň posilující a osvěžující. Podporuje obecné zdraví a často je využívána jako prevence péče o zdraví. Může také pomoci lidem procházejícím krizí, těžkým obdobím nebo procesem změny. Výsledky Shiatsu masáže jsou úzce napojeny na dodržování správné životosprávy a na využití relaxačních cvičení (např. Taijiquan, Qigong, Mako-Ho).

Hlavním cílem Shiatsu masáže je zharmonizování energetického systému těla a zklidnění mysli.

Masáž je doporučována 1 x za měsíc, jinak podle nutnosti i každý týden.